OVER ONS

Wie zijn wij?

Feit is dat de conventionele olieproductie aan het dalen is. Onze inschatting is dat de algehele olieproductie snel zal volgen en olie de komende jaren duurder, vuiler en van lagere kwaliteit zal zijn. Deze toenemende schaarste heeft een grote impact op een olieverslaafde maatschappij. Wij doen naar onderzoek naar de grote vraag: hoeveel olie is er nog en welke gevolgen zal dit hebben voor economie en maatschappij. Met die kennis proberen we beleidsmakers, politici en bedrijven te overtuigen van de noodzaak voor een snelle transitie in chemie en transport. Een transitie weg van olie afhankelijkheid. Soms doen we ook onderzoek samen met, of voor andere non-profit organisaties.

Peakoil Nederland is grotendeels een vrijwilligersorganisatie. Een groep van 15 vrijwilligers is actief met onderzoek, voorlichting en lobbywerk. Daarnaast kunnen we beroep doen op een breed netwerk van experts, zowel binnen als buiten Nederland. Onder andere door ons lidmaatschap van the Association for the Study of Peakoil and Gas (ASPO) een internationaal netwerk van wetenschappers, researchers en peakoil voorlichters.

Voorzitter van Stichting Peakoil Nederland is Simon Kalf. Voormalig manager bij IBM, econoom en na zijn pensionering actief in tal van maatschappelijke initiatieven rond de duurzame energietransitie.

Penningmeester is Hans Derksen is lector biobased economy aan de Van Hall Larenstein University en al jaren een actief pleiter voor de omslag van olie naar plantaardige grondstoffen voor de chemie.

Arien Scholtens is secretaris en in het dagelijks leven kwartiermaker voor de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij en business developer bij het Valorisation Centre van de TU Delft. En daarnaast actief in Transition Towns Apeldoorn.

Peter Polder is actief in de milieubeweging, ZZP-er en werkzaam op communicatieprojecten en onderzoek rond fossiele brandstoffen.

Andreas Ligtvoet is promovendus aan de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft. Hij doet onderzoek naar samenwerking in grote energienetwerken.

Siem Vaessen beheert deze website en is managing partner bij het communicatiebureau Zimmerman en Zimmerman in Amsterdam en tevens oud-bestuurslid van de Stichting.

Ook mee helpen met voorlichting en onderzoek? Neem contact op!

Meer over ons weten?

Peakoil Nederland in de Media, Jaarverslagen (2006, 2007, 2008,2009), en Statuten (PDF).