Investeren in Schiphol oliedom

25 feb 2012. Bijdrage geleverd door Peter Polder.

Schiphol wil 10.000 extra banen te scheppen door nu fors te investeren. Precies wat onze economie níet kan gebruiken. Die banen zullen er nooit komen, meent beurscommentator Hans de Geus.

Strategie 'BV Nederland'


Nederland heeft een probleem. Veel van de sectoren waar we sterk in zijn, hebben veel energie nodig, vaak in de vorm van aardolie. Denk aan chemie, glastuinbouw, transport en logistiek, vleesproductie, en de doorvoer van sierteelt. Gevolg: onze economie kan nauwelijks meer groeien naarmate met name olie schaarser en duurder wordt. Want alle mooie greenwashing-praatjes ten spijt neemt ons energieverbruik jaar op jaar nog steeds tóe, draait onze economie nog altijd voor 94% op fossiele brandstoffen (waarvan 50% aardolie). Met de olieprijs in Euro's bijna op het record van 2008, hebben we daarmee een groot probleem.

Olie-afhankelijkheid

De verwachtingen van onder meer het Internationaal Energie Agentschap is dat olie alleen maar schaarser en duurder wordt, met de toenemende vraag uit opkomende economieën en de uitputting van de conventionele olievelden. Voor nieuwe olie moeten we op steeds moeilijkere plekken zoeken, waar meer vervuild wordt en waar veel energie bíj moet, om de olie überhaupt uit de grond te krijgen: de "energy invested on energy returned" wordt steeds ongunstiger. Als energie schaarser en viezer wordt komt het er heel erg op aan een paar dingen goed te doen. Met name: de (schone) energie díe er nog is zo goed mogelijk in te zetten. Bijvoorbeeld voor de zekerstelling van toekomstige energie uit nieuwe, liefst blijvende -lees hernieuwbare- energiebronnen. En voor het ombouwen van onze energie-intensieve economie naar een model waarin een verdiende Euro mínder energie vraagt. Ergo, de Akzo’s, Schiphols en Maasvlaktes, de orchideeënkwekers van ons land. Allemaal branches die relatief veel energie vragen, waarmee je op termijn niet als winnaar uit de bus komt.

Oliedom

Verder investeren in groei en banen die afhankelijk zijn van olie is dus nogal oliedom. Voor de wereld, voor een individueel bedrijf, maar ook voor een land sta je straks met je broek op je knieën. Premier Rutte zegt altijd dat hij “een sterke” economie wil. Ik vrees dat hij daaronder eigenlijk verstaat: een economie die het onder de oude omstandigheden goed zou hebben gedaan. Dat verklaart het zo snel mogelijk willen terugkeren naar de economische status-quo van vóór de crisis. Als we de begroting maar op orde hebben komt het vanzelf weer goed. Het eerlijke, strategische en weldoordachte verhaal is totaal anders. De economie echt voorbereiden op de toekomst betekent dat je de ontwikkelingen vóór blijft. Dat doe je door de noodzakelijke “creatieve destructie”, hoe pijnlijk ook, te versnellen in plaats van te vertragen. Prikkels als belastingen op kerosine, energie, CO2 en grondstoffen zijn daarvoor helaas de aangewezen instrumenten. Maar ook: verlaging van de belasting op arbeid.

Investeren in een échte toekomst

Met zulke prikkels zal de economie automatisch toegroeien naar een model waarin we ook in de toekomst nog kunnen concurreren met het buitenland, op een schonere manier. Gevolg is bijvoorbeeld een meer lokale productie, want het rondslepen met grondstoffen en halffabrikaten over de halve wereld wordt simpelweg te duur. Minder slepen met producten betekent ook dat transport en logistiek mínder belangrijk worden. Die 10.000 extra banen op Schiphol zullen er niet komen. Daar nu in investeren is weggegooid geld.
©Hans de Geus @ RTL Z


Artikel eerder verschenen op RTLZ, met toestemming overgenomenComments are closed.