Kabinet liegt over behalen duurzame energiedoelstelling

1 may 2009. Bijdrage geleverd door .

Op 30 april bracht het kabinet Balkenende-IV een persbericht uit waarin beweerd wordt dat de duurzame energiedoelstelling van 20% in 2020 gehaald zal worden met het huidige overheidsbeleid. Dit op basis van een rapportage van ECN* en PBL** waarin het kabinetsbeleid tussentijds tegen de meetlat is gehouden. In de door het kabinet aangehaalde rapportage is dit echter niet terug te vinden. Sterker nog, er wordt stellig beweerd dat de doelstelling bij lange na niet gehaald zal worden:“Het verwachte aandeel hernieuwbare energie in 2020 is ten opzichte van de beoordeling uit 2007 licht neerwaarts bijgesteld en bedraagt nu 5-15%…Deze verkenning geeft slechts de bandbreedte [van 5% tot 15% duurzame energie in 2020] aan van wat er met de huidige beleidsinstrumenten bereikbaar is. De regering geeft in veel gevallen nog niet duidelijk aan met welke intensiteit deze instrumenten tot 2020 worden ingezet. Het is dan ook niet mogelijk om op basis van dit rapport te concluderen dat de bovengrenzen [van 15%] in deze verkenning worden bereikt met het huidige beleid.”. Deze conclusie wordt ook weergegeven in het eigen persbericht van ECN en PBL over hetzelfde rapport wat aangehaald wordt in het persbericht van het kabinet Balkenende-IV.

Ook de recente verandering van de SDE subsidieregeling voor duurzame energie is al meegenomen door ECN en PBL. Het gaat om de betaling van de subsidieregeling die vanaf 2009 niet meer uit het overheidsbudget komt, maar via een opslag in de elektriciteitsprijs zal gaan verlopen. “Voor de Verkenning zijn de uitgangspunten van de SDE anders gekozen dan in 2007. Voor de huidige hoge variant is het bereiken van 35% hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2020 uitgangspunt. Hiervoor is structurele financiering nodig via een opslag op het elektriciteitstarief. De geraamde productiekosten per kWh zijn ten opzichte van de beoordeling 10-20% hoger.”

Het persbericht van het kabinet over haar doelstellingen is hiermee op zijn zachts gezegd misleidend te noemen. Het is in het politieke spel gebruikelijk en logisch dat de feiten op slimme wijze verdraaid worden. Een ingebouwd kwaad van het systeem om beleid te kunnen rechtvaardigen en als Minister staande te blijven als je beleid tekortschiet. Maar deze leugen over de verwachting voor het aandeel duurzame energie in 2020 valt niet goed te praten. In de brief van Minister Cramer van VROM over de rapportage aan de tweede kamer worden de feiten gelukkig wel goed weergegeven. Daarin wordt geschreven dat: “ECN en PBL gaan in hun berekeningen bij de hoge inschatting uit van een voldoende financiering voor 35% duurzame elektriciteit. Voor het realiseren van de 20% doelstelling is echter een grotere inspanning nodig dan die door ECN en PBL verondersteld is, bijvoorbeeld bij groen gas, duurzame warmte en/of een hoger percentage duurzame elektriciteit.”

*Energie Onderzoeks Centrum Nederland (ECN) ** Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL)

 • Klaas

  Liegen, liegen……

  ‘T is maar hoe je het bekijkt.
  Als het aandeel fossiele brandstoffen onverhoopt in elkaar dondert door “peakoil” stijgt het aandeel duurzame energie als vanzelf :-)

 • http://van.wijk.net janpeter

  meesterlijk gezegd klaas, kom in mijn kabinet.

 • http://www.integer-consult.com Paul 1

  Rembrandt,

  De koppenmaker moet altijd kort zijn en lezers trekken. Gelukkig herhaal je het terechte woord “leugen” in je artikel, zodat het meer is dan een kop. Het citaat uit de brief van de minister is intrigerend, want de 35% en 20% doelen worden beide genoemd en voor beide worden hogere inspanningen nodig gevonden. Dus het geld of andere maatregel ontbreekt voor de 20% en voor de latere 35%. Dat zijn dan de feiten die goed worden weergegeven en die de conclusie van de minister totaal ongefundeerd maken. Het zou erg nuttig zijn eens in de kranten te lezen hoe de voorlichters de redacteuren weer hebben uitgelegd waarom dit toch “de waarheid” is. En dat aan de kaak te stellen in het parlement.

  Overigens ben ik van mening dat de nieuwe SDE regeling geen goede toepassing van de Duitse feed-in regeling is en dat ook daarover misleiding wordt gepleegd. De nieuwe SDE blijft een subsidie via de staat, de Duitse regeling is dat niet en stimuleert veel meer.

 • http://home.kpn.nl/windsh/009-SDE.html Jaap Langenbach

  Rembrandt,

  De nieuwe SDE-financiering gaat niet in 2009 in maar pas na de evaluatie volgend jaar dus op zijn vroegst voor de ronde van 2011. ECN/PBL hebben daar dus geen rekening mee gehouden en stellen terecht \dat de beschikbare extra budgetten als gevolg daarvan dus niet bekend zijn\.
  Waar het hier om gaat is de interpretatie van het zinnetje in het crisisakkoord over de \ruimere en robuuster\ SDE-fianciering via een heffing: \Zo wordt langjarige zekerheid gegeven over de beschikbaarheid van voldoende middelen om de ambitie van 20% duurzame energie in 2020 te realiseren\. Dat zinnetje wordt o.a. door Samsom aangehaald om het benodigde extra geld te claimen.
  Het huidige budget levert slechts 5% duurzame energie op. Voor 15% duurzaam is 35% duurzame stroom nodig en dat kost 6,7 miljard extra. Voor 20% durzaam is dus nog veel meer nodig. Zie mijn voorstelling van zaken op: http://home.kpn.nl/windsh/009-NL.html#30202

 • http://www2.peakoil.nl Rembrandt

  @Jaap

  Dank voor de verduidelijking. Het was bij mij onbekend dat de nieuwe financiering pas in 2011 van start gaat.

 • Ghani Hammoutene

  Het verbaast mij niks dat dit kabinet het volk hersenspoelt met hun leugens.
  In 2020 zit dit kabinet er niet meer. Wie dan leeft, wie dan zorgt.