500MW windenergie zonder subsidie

4 feb 2008. Bijdrage geleverd door .

Vorige week woensdag had het CDA een gesprek met een grote investeerder die zonder subsidie windparken van 500 MW op zee wil plaatsen. ‘Die partij wil windparken van 500 MW neerzetten, zonder subsidie, als wij de randvoorwaarden verzorgen.’ aldus Jos Hessels, tweede kamerlid van het CDA in nieuwsblad stromen. ‘Daarom geloof ik dat het mogelijk is met deze optie veel te bereiken.’ Om welke investeerder het gaat is onbekend.

wind_turbines_300.jpgMaria van der Hoeven, minister van economische zaken maakte recentelijk bekend dat het kabinet streeft naar het bijbouwen van 450 megawatt aan windenergie op zee in deze kabinetsperiode. Daar is geen subsidie voor gereserveerd, maar die subsidie is ook niet nodig blijkt nu. Ondanks deze win-win situatie voor economie en milieu zijn er hardnekkige geluiden die zich uitspreken tegen meer windenergie op zee. Zo adviseerde de energieraad, een adviesorgaan van de regering, recentelijk om niet sterk in te zetten op wind op zee noch biomassa. Dat omdat de brandstofmix tot 2020 al zo goed als vast zou liggen gezien de gas-en kolencentrales die energiemaatschappijen bij willen bouwen, doordat windenergie in de nachtelijke uren tot betrouwbaarheidsproblemen zou kunnen leiden zolang er nog geen grootschalige opslag beschikbaar is én vanwege het gebrek aan voldoende biomassastromen. Volgens de Energieraad moet de regering zich in de periode tot 2020 inzetten op energiebesparing, WKK (warmte-/krachtkoppeling) voor de elektriciteitsopwekking en het gebruik van restwarmte. Alle andere opties waaronder wind- en zonnenergie, kernenergie en CO2 afvang en opslag moeten wel onderzocht en doorontwikkeld worden maar men rept niet over implementatiewant dat zou te kostbaar zijn.

Die opstelling komt doordat de energieraad zich in haar advies enerzijds alleen richt op de doelstelling van 20% duurzame elektriciteit in 2020 en anderzijds puur kijkt naar financiële kosten-baten analyses. Zo schrijft de energieraad dat:

“Voor wind op land worden de productiekosten op dit moment geschat op 71 euro per MWh. Voor wind op zee zijn de kosten hoger, en hangen bovendien af van hoever het park uit de kust staat. Voor parken op 20 km uit de kust worden de productiekosten geraamd op 107 euro per MWh; voor de verder weg gelegen parken op 136 euro per MWh. Uitgaande van te verwachten (hoge) energieprijzen van ca 60 euro/MWh. Betekent dit dat de onrendabele top varieert van 10 /MWh voor wind op land tot 47 -76 euro /MWh voor wind op zee. Het realiseren van de winddoelstelling vergt dus een financiële ondersteuning van een kleine 600 mln. euro per jaar voor het 20 % scenario en meer dan het dubbele (1.275 ) voor het 40% scenario. Het is niet te verwachten dat de onrendabele top van windenergie belangrijk zal dalen door technische ontwikkeling. De windtechnologie is redelijk uitontwikkeld en de kostenvoordelen als gevolg van eventuele lagere investeringen kunnen gemakkelijk teniet worden gedaan door stijging van de rentevoet.”

De opmerkingen van de energieraad over de kosten van windenergie blijken in het kader van investeerders die zonder subsidie willen investeren in windenergie op zee een ernstige misvatting. Deze partijen beseffen dat er geld te verdienen valt met windenergie op zee zonder subsidie gezien de prijsontwikkelingen op de energiemarkt. Het is mooi dat de regeringspartij CDA dit advies van de energieraad, aan de reactie van kamerlid Jos Hessels in stromen te lezen, naast zich neer legt.

Lees ook:

Airtricity investeert 700 miljoen euro in Nederland • Sleepybag

  Het is mooi om te lezen dat windenergie het blijkbaar kan redden zonder subsidies. Nu nog hopen dat de regering niet tegenwerkt. Nederland zou toch het land moeten zijn van de windmolens.

 • PhiRo

  Ik ben dan wel benieuwd wat de “randvoorwaarden” zijn. Dat kan ook nog wel eens in de miljoenen lopen. Bedoelen ze daar bijvoorbeeld de stroomlijnen mee van het park naar het vasteland ? Met transformatoren en alles erbij ? Reken maar dat dat al snel 10 miljoen euro kan zijn.
  Onderhoud? , Leggen van de fundamenten ? Etc etc.

 • http://www.polderpv.nl polderjongen

  Als ik het zo lees lijkt het me zeer waarschijnlijk dat het het Ierse Airtricity is, die reeds grootse plannen voor een onderzees distributienetwerk ventileerde (reeds eerder over bericht). Het bedrijf is net voor 1 miljard euri overgenomen door Scottish & Southern Energy PLC, daarmee de grootste windenergie “exploitant” in UK wordend. Airtricity, die reeds twee claims op het derde en vierde offshore windpark in NL verzilverd heeft, is als een gek gegroeid en zocht al een tijdje naar een sterke overname kandidaat.

  http://www.eventusduurzaam.nl/Default.aspx?tabid=419
  http://home.planet.nl/~windsh/N-markt.html#airtr

 • http://www.guldenlijn.nl/windparken/mwiki Henk Daalder

  Zou deze ambitie van een bedrijf ook niet een vlucht naar voren zijn? Op zee ligt er nog geen claim. Op land kunnen windparken alleen nog maar als omwonenden daar voordeel bij hebben, dan worden windmolens op het land voor een bedrijf minder interessant. Op zee zijn er nog geen partijen waar de winst mee gedeeld moet worden.

  Een investeerder in een windpark op zee, heeft natuurlijk recht op subsidie op de aanleg van de verbinding, zoals ook kolencentrales op het land die verbinding gratis ter beschikking krijgen.

  Ook kunnen ze een eigen, hogere, prijs voor hun stroom bedingen.

  Overigens kan met wind op land ook nog steeds heel veel CO2 uitstoot voorkomen worden, als we willen.
  Burgers in een regio kunnen dat zelf regelen, door het zelf te willen, en hun provincie onder druk te zetten.

 • http://www.polderpv.nl polderjongen

  En zolang de Provincies nog vet in de aandelen in de energie holdings zitten en dus slapend mee rijk worden aan de aan de hoge olieprijzen gekoppelde gas-, elektra- en stadswarmte beprijzing, zal dat, bij afwezigheid van een stevige ruggengraat, dus best wel eens een lastige kunnen worden, beste Henk.

  Wat mij betreft mogen alle snelwegen en “lineaire” infrastructuur van die mooie 1,5-3 megawatt turbines voorzien gaan worden. Helaas blijken steeds meer medelanders, elektra zuipend en blind voor al die hoogspanningsmasten die ze dagelijks “gebruiken”, het ranzige voorbeeld van de heer Jan Mulder te willen volgen, die slanke ranke machines als de ergste nachtmerrie die ze zich kunnen voorstellen willen zien, en er desnoods een paar kerncentrales bij willen laten plempen. Uit der aard ver van hun eigen toko, ergens “op de Maasvlakte”, “naast die andere met bloedgeld in stand gehouden kerncentrale”, of “somewhere in het verre, verlaten, van aluminiumsmelters voorziene Hoge Noorden”…

  Dus het zou wel eens lastig kunnen worden op land. Maakt niet uit, gewoon door blijven gaan met de windwiki, en op ons continentale “plat” ook leuke windparkjes laten aanleggen.

  Alleen nog wat bureaucratische “drempeltjes” wegnemen en de nodige politieke onbenul uit de weg ruimen. Eitje.

 • Stijn

  Toch wel opvallend. Dat bedrijf moet toch andere berekeningen hebben dan de Energieraad, anders zou ze het niet doen. Zou ze rekening houden met veel hogere toekomstige prijzen voor gas en steenkool waardoor offshore windenergie rendabel wordt zonder subsidies? Of met zeer hoge CO2-emissierechten waardoor het op die manier kan concurreren met conventionele elektriciteit? Of is het een zeer langetermijn project en claimt ze nu al de plaatsen en speculeert het op een grote prijsreductie in de bouw en aanschaf van windmolens?
  Zeer boeiend. Ben zeer benieuwd wat er gaat gebeuren wanneer alternatieve energie zoals wind en zon aan grid parity zitten. Misschien dat we peakoil beter en sneller gaan opvangen dan gedacht.

 • Kweksma

  Lees het volgende artikel een sop The Oildrum:

  http://www.theoildrum.com/node/3528

  “Wind power prices are quite simple: there is no fuel cost, just a little bit of maintenance, so each additional kWh of power provided when wind blows is almost free once the turbines are installed. Which means that the only cost is the amortization (or financing) of the initial construction. And the good news is that this cost is set in stone from the start, and will not change for the next 20 years: you know how much interest and principal you need to pay, and that’s it. Compared to gas-fired plants or even coal-fired plants, whose main cost is that of the fuel, it’s becoming a huge advantage, and an incredibly safe bet.”

  Hier staat dus dat feitelijk de enige kosten die je bij een windenergiepark maakt bestaat uit de initiele kosten (plus rente verlies) alle energie die je daarna maakt is feitelijk gratis (en dus niet 107 euro per MWh). Het enige waar ze dus om vragen is om toestemming om het te mogen bouwen.

  Het lijkt er op dat de energieraad zich inderdaad zwaar laat “inspireren” door de gevestigde belangen.

 • http://corporatenl.eneco.nl/pages/default.asp?pageid=23 Marc van der Pluym

  Beste mensen, windparken op zee zonder subsidie is LARIEKOEK. Sorry, maar daar is geen ander woord voor. De cijfers die de energieraad noemt, zijn nog aan de magere kant. Wind op zee is bij 3x zo duur als op land.

  Niet zo vreemd als je bedenkt dat alleen al het installeren van windturbines op zee een heidense klus is. Er zijn daarvoor zeer grote installatie schepen nodig en die kunnen alleen windturbines plaatsen als het rustig weer is. Dat alleen is al een kostbare zaak.

  Ander prijsverhogend aspect is de bereikbaarheid voor onderhoud. Op land lekker makkelijk, op zee alleen bij goed weer mogelijk. Vooral groot onderhoud (onderdelen vervangen) is lastig en duur.

  De Energieraad is een stuk betrouwbaarder, dan ‘een grote investeerder’ die het onmogelijke beweerd.

  http://home.planet.nl/~windsh/N-kost.html

  Marc van der Pluym
  Project Manager Offshore Wind
  ENECO

 • http://www.guldenlijn.nl/windparken/mwiki Henk Daalder

  Sorry, Marc van de Pluym van Eneco,
  kijk even naar de onzin die de “energie” raad uitkraamt in hun recente brandstofmix verhaal:
  P8:
  “Wind: Wanneer het geïnstalleerde volume aan wind een bepaald niveau
  overschrijdt ontstaan inpassingsproblemen, met name tijdens de daluren,
  welke niet alleen de leveringszekerheid negatief beïnvloeden,..”
  Alsof de energie raad denkt dat regeltechniek nog uitgevonden moet worden.
  Of er een wet is die zegt dat regeltechniek op het nederlandse elektriciteitsnet verboden is.

  Of:
  “Deze problemen kunnen alleen worden opgelost door export of opslag. In welke mate buffering door export mogelijk is moet worden onderzocht maar de Raad schat de mogelijkheden hiervoor laag …. ”
  Ook hier, de centrale kolenstokers van de energie raad hebben van regeltechniek en regelstrategieen kennelijk nog niet gehoord, en hebben ook gemist dat ze in Duitsland al en paar jaar geleden werkten aan de Virtual Power Plant.

  Ons Centrale Markt Fundamentalisme vehindert natuurlijk dat we dat in ons land invoeren. Dat krijg je met onderlinge kartel afspraken.

  Leg als Eneco maar eens uit waarom we geen 50% windenergie in ons net kunnen opnemen. Dat kan namelijk wel degelijk, technisch dan. Bedrijfseconomisch is het slechts een kwestie van het opschroeven van de prijs van CO2 uitstoot.

  Probeer als Offshore Wind specialist even wat meer out of the box te denken.
  Een voor ons anoniem bedrijf dat een dergelijk statement maakt, is als een impuls respons ontlokken aan een systeem. In die respons zit veel informatie over dat systeem.

  Bijvoorbeeld dat het nodig is dat de kosten van de kabels niet in de prijs van Wind op zee, alleen, horen te worden verrekend.

  Dat wind op land in de huidige markt condities meer nadruk behoeven, omdat de Noordzee niet democratisch bestuurd wordt.

  Dat als een plan voor de Noordzee goed gebracht wordt, het zomaar serieus genomen wordt, en de brave subsidie zwoegers zomaar in het stof bijten.

  Denk out of the box, de Noordzee is niet Nederland fossiel kartelland.

  Je stelt als Eneco projectleider Wind Offshore, dat wind op zee 3 keer duurder is dan op het land, terwijl ECN verklaart dat het maar 1.5 keer zo duur is.
  Dat zou je best even mogen uitleggen…
  Maw Geef je condities, dat deed deze investeerder ook. Out of the box

 • http://www2.peakoil.nl Rembrandt Koppelaar

  @Marc van der Pluym

  Het is me niet duidelijk of je de uitspraken van Jos Hessels als lariekoek beschouwt of dat je denkt dat hij goedgelovig is t.o.v. deze onbekende investeerder.

  Daarnaast “Lariekoek” me een geen goede houding om de kosten van wind op zee te aanschouwen. Laten we wat cijfers op een rij zetten uitgaande van de cijfers van de energieraad.

  Wind op zee zou op gunstige locaties 107 euro per MWh kosten (energieraad).

  Voor meer inzicht in hoe zo’n kostenberekening eruitziet verwijs ik naar BERR (Brits ministerie voor business & enterprise reform) –>

  http://www.offshore-sea.org.uk/site/scripts/documents_info.php?documentID=6&pageNumber=2

  Afgezet tegen de huidige energieprijs is dat 60 euro per MWh. De baten zijn in de berekening een stuk minder dan de kosten.

  Daarin zijn 3 zaken alleen niet opgenomen,

  1) De marginale daling in kosten van de elektriciteitsprijs wanneer er windenergie geproduceerd wordt. Ingeschat als 15 euro per MWh wanneer er een windsnelheid is van 13 meter per seconde (zie http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=9447965)

  2) Het toekomstperspectief van de fossiele elektriciteitsprijs

  3) Externe kosten van windenergie versus kolen en gasgestookte elektriciteit. Voor CO2 bij een prijs van 19 euro per ton CO2 is dit voor harde kolen 16 euro per MWh, voor gas 7.3 euro per MWh en voor windenergie 0.4 euro per MWh. (grafisch weergegeven in dollars –> http://farm1.static.flickr.com/129/372535067_3d958bc663_o.jpg)

  Als je de andere externe kosten naast CO2 mee zou rekenen (wat onwaarschijnlijk is in minimaal de komende tien jaar) dan zou er nogmaals 17 euro per MWh bijkomen voor harde kolen, voor gas 8 euro per MWh en voor windenergie 2 euro per MWh
  ———–

  Wanneer we deze factoren meenemen komen we uit op netto:

  kosten –> 107 euro per MWh

  Baten –> 60 euro per MWh + 15 euro per MWh + kostenbesparing van 16 euro per MWh versus kolengestookte centrales –> 91 euro per MWh

  Die twee prijzen ontlopen elkaar nog steeds. Bij een redelijke stijging van de fossiele energieprijs van elektriciteit wordt offshore windenergie onder deze twee randvoorwaarden wel rendabel. Als een investeerder hiervan uitgaat, wat airtricity doet gezien ze hun business strategie baseren op peak oil, dan zouden ze mogelijk overgaan in investeren mits ze hun risico’s goed afgeekt hebben.

  ————

  Uit een recente presentatie van O’conner (CEO van airtricity), welke hier te vinden is http://www.aspo-ireland.org/contentfiles/ASPO6/4-3_ASPO6_EOConnor.pdf,

  begrijp ik dat zij de windmarkt als volgt bekijken:

  1) De marginale kostendaling van windenergie in gunstige periodes is 8.5 cent per kWh
  2) Het dempende prijseffect op de spotmark (en de futuresmarkt) van fossiele energie wegens verminderd gebruik is gemiddeld 4 cent per kWh.
  3) De vermindering in kosten van het risico dankzij een stabielere energielevering met minder swings (berekend met markovich risico management theori) zou 0.5 cent per kWh bedragen
  4) Tegen 18 euro per ton CO2 zijn de kosten van vermindering CO2 zo’n 1.10 cent per kWh

  De marktwaarde van windenergie zou dan neerkomen op 14.1 cent per kWh terwijl de prijs die in ierland gegeven wordt voor windenergie 6.5 cent per kWh is.

  Uitgaande dat deze redenering klopt en de juiste economische randvoorwaarden meegenomen worden in de markt (wat nu niet het geval is) is wind renderend lijkt me zo.

 • http://www.polderpv.nl polderjongen

  @Rembrandt

  Mooi stuk weer, ben benieuwd naar Marc zijn antwoord.

  Een puntje:

  “2) Het toekomstperspectief van de fossiele elektriciteitsprijs”

  Aangezien die compleet “marktverstoord” wordt bepaald door de niet in de Tien Geboden staande kunstmatige koppeling van de gasprijs aan de olieprijs (GasTerra, nog steeds “als vanzelfsprekend” toegelaten door de Tweede Kamer, doch zo kunstmatig als de pest), en elektra in NL nog steeds grotendeels in gasgestookte centrales wordt gebakken (met verliezen, of course), hangt het er maar van af of toekomstige, onder zware druk van “de kWh prijs is te hoog” schreeuwende consumenten en bedrijven, regenten die “koppeling” ( 😉 ) in stand zullen blijven houden. Als die koppeling wegvalt, om wat voor reden dan ook, hebben we het over totaal andere prijzen en beprijzings-mechanismen.

  Ik zie dat voorlopig niet gebeuren, trouwens, want de energiebelasting vermeerderd met 19% BTW vliegt door die koppeling van alle energieprijzen aan de blijvend hoge/hoger wordende olieprijs met BAKKEN binnen bij het Ministerie van Financiën. Kun je leuke dingen mee doen…

 • http://klimaat-peakoil.hyves.nl O Samen

  Als we de klimaat, milieu en portomonee vriendelijke planning van Green4sure aanhouden, dan wordt in 2030 het Nederlandse huishoudelijke stroomverbruik volledig gedekt door windmolens. Wat betreft de Europese normen voor grootverbruikers die moeten concureren, waar electriciteitsbedrijven onder vallen, en de transport/vervoerssector is het afwachten wat het emissiehandelssysteem doet.

  Gezien de ernst van de broeikasgasproblematiek en de bereidheid van de EU en afzonderlijke meer welvarende landen als nederland om het voortouw te nemen, kunnen we er van uit gaan dat de emissiehandelssystemen in ieder geval doorgezet worden. Dit betekend voor nederland 3% uitstootsvermindering per jaar. De 19Euro per ton vind ik dan ook zeer optimistisch ingeschat daar de rechten ten eerste verkocht gaan worden(alhoewel de lobbie voor het vrij verdelen tot nu toe steeds gewonnen heeft) En ten tweede de schaarste in emissierechten gaat een steeds grotere rol spelen. Kolencentrales worden nu, door de vrije schenking van de emmissierechten dus nog steeds gesubsidieerd. Alhoewel in de nabije toekomst gedwongen aanpassingen te gaan doen of duur rechten op te kopen.
  G4S gaat uit van een verkoopprijs van 7Euro per ton in 2010 oplopend tot 58Euro per ton in 2030. Hiernaast moeten dus eventuele extra rechten nog opgekocht worden op de veiling, dus voor grootverbruikers die niet aan willen passen neemt de prijs nog toe. Zeker gezien de schaarste. Gezien de overgang naar zuinigere electronica zal de eindafrekening voor burgers redelijk het zelfde uitpakken(ipv 50% welvaartsgroei 48% in 2030).

  G4S staat CCS trouwens toe zolang deze niet gesubsidieerd word door de overheid.

  Oftewel plafon ieder jaar 3% verlagen en het aan het bedrijfsleven overlaten de goedkoopste oplossingen te vinden. De geplande kolencentrales klinken leuk maar zijn in de praktijk niet haalbaar tenzij ze een gelijke uitstoot hebben als de meest efficiente gascentrale en zelfs dan halen ze het gewoon niet daar windenergie goedkoper is.

  Tot slot. Het nieuwste op het gebied van windmolens zijn de Maglev windmolens. Deze hebben evenals de Turbi permanente magnetten aan boord, maar zijn hiernaast horisontaaldraaiers die magtnetisch leviteren. Net als een magneettrein zeg maar. Hierdoor kennen ze geen wrijving Het grootste model, en het meest interessante, heeft een oppervlak van 40.7 Hectare, begint te leveren bij windkracht 1.5 en kan door blijven gaan bij storm. Hij levert ongeveer het zelfde als 1000 conventionele windmolens. Ieder zijn voor en tegens, maar de Maglev levert stroom voor een geschatte kWh prijs van 1 Eurocent. Zou toch mooi zijn om een paar van die molens op het eiland neer te zetten in de Noordzee. Scheeld gigantische opp. aan parken. Google er maar is op.

 • http://klimaat-peakoil.hyves.nl O Samen

  Denk neem het forum nog even door. Daar staat de Maglev ook met linkjes… Tesamen met een valmeercentrale eronder mischien??

 • http://klimaat-peakoil.hyves.nl O Samen

  Kosten voor huishoudens onder de loep:
  2005
  gas gemiddeld 1.850m3
  electra gemiddeld 3.500kWh

  Woningen worden als gevolg normeringen gemiddeld 6000 Euro duurder, de lasten stijgen met 600Euro. De gasprijs gaat 0.20Eurocent omhoog,
  Electra word 0.05Euro duurder, de aparatuur wordt wel zuiniger maar niet duurder door bijvoorbeeld de 1Watt standby norm.

  De inkomsten van de emissierechten worden terug uitgekeerd aan de huishoudens. Voor gas betekend dit een teruggave van 185Euro in de vorm van een soort negatief vastrecht samen met de aanpassingen een besparing van 300Euro. Door de hogere opwekkingskosten van electriciteit krijg je hier geen teruggave maar je bespaard wel op verbruik. In totaal stijgen je lasten met zo’n 200Euro.

  Hier is wel rekening gehouden met WKK installaties oftewel minder gas maar meer electra voor verwarming.

  Electrisch rijden is echter niet meegenomen in de berekening! Evenals zonnepanelen die in een bepaalde vorm toch ook hun plaats krijgen in het geheel.

  Nu stop ik. Denk dat ik op het forum een thread open voor Green4sure. Blijft interessant leesvoer. Ps op het net staan verschillende .pdf versies.

 • http://www.polderpv.nl polderjongen

  O Samen

  “Kosten voor huishoudens onder de loep:
  2005
  gas gemiddeld 1.850m3
  electra gemiddeld 3.500kWh”

  Veelvuldig geciteerd, compleet achterhaald.

  Tariefadvies stadswarmte 2008 met keiharde in opdracht van EnergieNed gemeten verbruiken, extremen eruit gegooid, genormeerd, gecontroleerd door SenterNovem (zeggen ze):

  1.330 kuub gasverbruik/jaar “normale gaswoning”
  4.136 kWh elektraverbruik “normale gaswoning”
  4.117 kWh elektraverbruik “stadswarmte woning” (geen gasaansluiting)
  34,87 GigaJoule warmte verbruik “stadswarmte woning” (geen gasaansluiting)

  Elk jaar nieuwe cijfers, op EnergieNed website.

 • http://klimaat-peakoil.hyves.nl O Samen

  @ Polderjongen

  Ergens moet een peiljaar liggen. Hiernaast gaat het om een modaal gezin, wat nu eenmaal meer verbruikt als eenpersoonshuishoudens. Dat er ieder jaar meer bespaard wordt is een gegeven daar issolatie, dubbel glas enz. steeds verder doorgevoerd worden. Je kan er het steeds vaker alleen wonen er weer van af halen enz. De getallen op zich kloppen. Het gaat om modaal die in 2030 200Euro per jaar meer betaald t.o.v. 2005. Dat is zelf nu al een lachertje, helemaal met een toegenomen welvaard van 48%. Verder moet je maar kijken wie en wat er allemaal hun handtekening onder gezet heeft. Is een aardig groepje met goede rekenaars en modellen.

  Wat betreft stadsverwarming een aardig weetje wat ik net in EU teksten tegen kwam. CO2 Rechten gaan geveild worden met een 1.74% verminderend plafon(20%, waarschijnlijker is echter 3% om op 30% uit te komen), maar stads- en industriele verwarming kan een centrale gratis rechten voor toegewezen krijgen.(De eindgebruikers van nu merken hier echter niets van, de zgn windfall in de pockets van de grote jongens.)

  Zonder deze extra rechten geef ik de centrales ook weinig kans, daar windmolens en zonnepanelen de schonere technieken zijn en zonnepanelen bieden energievoorzieningszekerheid als je panelen neer legt met accu, rolstoel of electrische auto gecombineerd. Hiernaast ligt een groot deel van het grid er door de windmolens wat de wegen opend voor CSP met de daarbij behorende baseload. Maar eerst de parken dus.

 • http://www.polderpv.nl polderjongen

  O Samen. Dat zijn geen cijfers voor “eenpersoons huishoudens”. Dat zijn cijfers voor “gemiddelde huishoudens”. 2,3 personen/huishouden.

  Data van dat door jou geciteerde “ijkjaar” 2005:

  1.488 kuub gas gaswoning
  4.121 kWh gaswoning
  4.063 kWh SV woning
  35,4 GJ SV woning

  Daling gasverbruik is en blijft logisch, gezien combinatie isolatie en verbetering verwarmingsketel rendement. Echter, SV verbruik (gemeten in opdracht van EnergieNed) is onwaarschijnlijke huppelcurve laatste twee jaar (vermoeden: te kleine steekproef en te excessief uit elkaar liggende verbruiken tussen huishoudens onderling). Op basis van die onwaarschijnlijke data worden SV klanten “naar de gasprijs” (lees: naar de omhoogknallende olieprijs) “toegerekend” volgens een zwaar bevochten, door EnergieNed “uitgevonden” en door de Staat (lees: SenterNovem) getolereerd “marktwaardeprincipe” (i.p.v. uitsluitend voor de calorische waarde van de geleverde GJ te beprijzen).

  SV beprijzing is door ondemocratische gremia met gigapakken belangenboter op het hoofd uitgevonden om gedwongen, geen kant op kunnende klanten uit te persen. Niet alleen CO2 rechten vrijstellen (ook voor die afvalverbranding met “restwarmte”, soms?), maar ze mogen wel energiebelasting doorberekenen aan de weerloze consument. Ze hoeven die 5,97 Euri per GigaJoule ex BTW (ruimteverwarming en tapwater) of die 5,66 Euri/GJ ex BTW (alleen ruimteverwarming) echter NIET af te dragen aan de fiscus. Mogen ze in hun eigen zak stoppen, met de zegen van de Tweede Kamer…

  Dit komt zelfs in de ergste stalinistische regimes volgens mij niet voor… :-(

 • Olievier

  Waarom kijkt iedereen nu weer steeds naar het kostenplaatje? Windmolens op zee zijn in ieder geval geen doorn in het oog en hebben geen invloed op het woongenot en zorgen niet voor de toename van “horizonvervuiling”. Dan nog maar te zwijgen over het slechte rendement op land, waardoor meer van deze dingen nodig zijn.

  Het is in alle opzichten veel verstandiger om grote molenparken in zee te bouwen. De techniek rondom de constructie en installate kan in rap tempo worden doorontwikkelend, dus de prijs zal zakken.

  Gewoon bouwen. De vraag komt wel.

 • http://klimaat-peakoil.hyves.nl O Samen

  Wat betreft de cijfers ga ik niet in discussie. De volgende planning wordt verder doorgerekend en uitgewerkt dus als je klachten heb over het rapport of de cijfers, leg die bij hun neer(staat een mailadres in op de laatste pagina).

  Dat er verder veel gerooft en gesnaait word door electriciteitsbedrijven schijnt van alle tijden te zijn, waarvan we ons alleen echt onafhankelijk kunnen maken door voor zonnepanelen te kiezen. Zelf ben ik overgestapt naar windunie als second best en Essent laten barsten met hun kolencentrale plannen. Mijn gas zijn ze ook kwijt. Alles bio en duurzaam gedekt!

  Verder ben ik het met Olivier eens dat ze die parken gewoon moeten bouwen tesamen met een/meerdere energie-eiland(en). Of mooier ruimtebesparender en meer opleverend, Maglev’s.

  De vraag is er, we zien hem alleen niet door die verstikkende kolensmog.

 • Rembrandt

  @Olivier

  We kijken naar het kostenplaatje omdat iemand je stroom moet betalen. Als die 3x prijziger wordt dan is dat voor veel huishoudens geen fijn vooruitzicht.

  @O Samen

  Leg die optimistische woorden over de Maglev’s nog maar even in de kast, ik ben er nog bezig met mijn onderzoek maar de voorlopige conclusie is dat het een hoop gebakken lucht is met weinig concrete resultaten.

 • http://www.polderpv.nl polderjongen

  @O Samen:

  “Dat er verder veel gerooft en gesnaait word door electriciteitsbedrijven schijnt van alle tijden te zijn, waarvan we ons alleen echt onafhankelijk kunnen maken door voor zonnepanelen te kiezen.”

  Zucht. Moet ik het nog een keer uitleggen? Je bent nooit onafhankelijk van “de energiebedrijven” (lees: vooral de netbeheerders, en daarna de leveranciers) als je voor de meest in NL gebruikte netgekoppelde zonnestroom installaties kiest. Zodra je teruglevert, en gezien het feit dat je “onafhankelijk” wilt zijn, wat ik lees als: zoveel mogelijk je eigen elektraverbruik afdekken (en dus veel zonnestroompanelen), krijg je direct met de piranha’s bij de netbeheerders te maken, en als je pech hebt, werkt je leverancier ook al niet actief mee om je wettelijk verplichte saldering te “verzilveren” (lees: hondenfooi).

  Tenzij je echt “autonoom” wilt worden in het land met een van de beste netten ter wereld. Dan “moet” je aan de accu’s. Hopen productieverlies bij opslag en er weer uithalen, en een pain-in-the-ass als ‘t ie vroegtijdig “het loodje legt”…

  Dus kiest u maar: netgekoppeld met minimale verliezen van de opwek (net als superschone “virtuele accu”), doch een mogelijk gevecht met de stoute netjongens en leveranciers (een strijd die gestreden MOET worden, anders gaat het nooit wat worden in dit land), of lekker flierefluitend een dak vol zonnepanelen, een schuur vol accu’s, en als er eentje stuk is stiekem in de bosjes smijten als niemand kijkt, in het donker???

 • http://www.guldenlijn.nl/windparken/mwiki Henk Daalder

  Accus’sbij consumenten kunnen ook als peak shaver worden ingezet.
  Daar hebben netbeheerders geld voor over.
  Dus is er ook een win win kans als we willen

 • PhiRo

  Roven snaaien is van alle tijden en heeft niets met het energie bedrijf te maken. VOC mentaliteit enzo 😛
  De energie bedrijven moeten meer in het gareel gehouden en doen waarvoor ze zijn opgericht, (en overigens niet onverdienstelijk doen , ere wie ere toekomt) namelijk energie leveren, altijd en overal.
  We moeten ze alleen opdragen dat ze duurzaam moeten werken en dat geld niet hun God is. Want voor de rest hebben we alles in huis. En werkend :
  Persoonlijk vindt ik bijvoorbeeld dat stadsverwarming d.m.v. afvalwarmte een briljante uitvinding is dat stuk wordt gemaakt door plat winstbejag.

  Geheel onafhankelijk ? Tsja, als je ruimte hebt om een dertig meter lange pijp in de grond te graven die met een electromotor een zuiger omhoog laat gaan met surplus stroom die als er stroom nodig is weer naar beneden valt dan heb je geen accu’s nodig.
  Als je je hele energie verbruik wilt afdekken dan zal je wel een aardig PV dak moeten hebben. 4000 kWh stroom + (1850 m3 gas * 10 kWh/m3) = 22500 kWh per jaar. ~ 28kWp en dan de opslag. En ik negeer dan vervoer en andere energieverbruikers.

  Overgens, polderjongen, dit is nederland, kapotte accu’s worden uit een rijdende SUV gegooid op de snelweg. >:-)

 • http://www.polderpv.nl polderjongen

  @PhiRo

  Thanx for the enlightenment.

  Ik “kom” nooit op “de snelweg”. Ben een rabiaat autohater en heb nooit geld verkwist aan een rijbewijs.

  Reden des te meer dus om die snelweg te mijden als de pest…

  😉

 • http://klimaat-peakoil.hyves.nl O Samen

  @Rembrandt
  De Maglev ligt ook nog op de tekentafel. Wat al wel een feit is is dat horisontaal draaiers meer kunnen halen als vertikaaldraaiers(normale). In Engeland draaidt er een die ongeveer op 15MW zit. Ze worden dan wel groot. En Maglev kan kwa omvang nog veel groeien, door de moderne ultra lichte materialen (Waardoor de vertikaaldraaiers ook zo’n 12 keer meer gingen leveren), wrijvinsloosheiden en het principe van de binnenstebuitendynamo die ze bij de Enercons toe passen kom je waarschijnlijk wel ver de vraag is alleen hoe ver. In die zin is zo’n 300 x meer wel heel veel. 40.7 Hectare oppervlak is echter ook een oppervlak waar je U tegen zegt. Alleen vertikaaldraaiers zullen dit ooit waar kunnen maken en dan geheel wrijvingsloos….. De potentie is er.

  @Polderjongen

  Ok, accu’s en kies netwerkverhaal is bekend maar stap ik graag overheen. Woon nu in huisje met nu eenmaal netwerk en geef ik toe dat het handig is, veel tijd spaard en ook oplever(langer door computeren, minder nadenken over gasflessen, water en accu’s). Wat ik wel zie komen is dat onvolkomenheden(vaker optredende storing door overschakeling op windmolens, zonnepanelen enz. met het ontbreken van centrales) op het net in de toekomst opgevangen kan worden door de accu’s uit de auto ook te gebruiken voor binnen(electrisch rijdende dan…). Uiteindelijk ben ik voor netgeschakeld daar dit efficienter is als ieder voor zich.

  Wat ik me bedenk is dat ze kleinleveranciers eigenlijk net zo belangrijk moeten gaan nemen als grootleveranciers. Dus eigenlijk ook gewoon directe zaken met Tennet zonder tussenpartner. Tot die tijd doe ik het met windunie. Trouwens alles wat loopt via Greenchoise is een betere(best kiesbare klimaat) optie. Ik hou niet van leveranciers die me aansporen voor groene stroom te kiezen maar wel kern- of kolencentrales bij willen laten bouwen.

 • Jef K

  Is het voor thuisopwekkers niet effecienter om samen te werken in plaats van ieder voor zich ? Je staat altijd sterker als je de handen ineen slaat en een soort cooperatie opricht om je belangen te verdedigen tegenover netbeheerders, stroombedrijven en overheid ?

  Let wel, ik bedoel dit vooral organisatorisch. Al zou je in de verre toekomst ook gezamenlijk sterker staan en gezamelijk orders kunnen plaatsen, onderhoudscontracten afsluiten, en die Tennet een behoorlijke contractvoorwaarden afwingen.

  Bijna alle zuivelbedrijven zijn ooit begonnen als cooperatie’s omdat de boeren geen zin hadden de poot uitgedraaid te worden door groot-industriëlen. Ging ook om vele kleine zelfstandigen die door het grote geld tegen elkaar uitgespeeld dreigden te worden. Gaat dat voor thuisopwekkers niet ook op ?

 • http://www.polderpv.nl polderjongen

  @Jef K.

  Tuurlijk gaat dat ook voor thuiswekkers op. Alleen was in de “zuiveloorlog tijd” (volgens mij) nog niet zo’n afgrijselijke bende totaal ondoorgrondelijke en bomvol juridische doolhoven en prietpraat zittende regelgeving, waar je nu gewoon snoeihard tegenaan knalt. Gevolg: de meest afgrijselijke koppijn veroorzaakt door topjuristen die door de netbeheerders zijn weggekocht bij grote bedrijven om elke cent die ze kunnen halen bij de kleine man (incl. de kleine opwekker) ook daadwerkelijk driedubbel te gaan halen, zoals net met de meterhuur voor enkel tarief klanten is gebeurd (tientallen procenten stijging van de meterhuur, tegen de politieke “bedoeling” in…).

  Je moet dan wel een forse coöperatie hebben met minimaal vergelijkbare juristen om tegenspel te kunnen bieden (kosten, kosten, kosten). De DE wereld is zo gespleten als de pest (veel ego’tjes, anders trek je het niet), en de kennis van zaken op dit terrein is diep bedroevend. En ook, gezien het niveau van het “materiaal”, helemaal niet verwonderlijk. Het is ook helemaal niet leuk, denk je dat ik voor mijn plezier die bergen sh*t van de DTe site zit te lezen, als een van de weinige idioten in dit landje?

  Consumentenbond, die feitelijk de partij zou zijn om tegenspel te bieden, heeft niet eens energiespecialisten in huis (ik werd meermalen afgewimpeld, de kennis is er niet…). De rest is allemaal doodvermoeiend vrijwilligerswerk met te weinig mensen die er voor 300% voor willen gaan. En dat is nodig, anders trek je het niet. Het gaat bij de meeste mensen nog steeds om slechts kleine belangetjes van een paar tientjes per jaar. En die denken blijkbaar dat die belangetjes vanzelf worden/zijn veilig gesteld. Not so, niet in Nederland. De meeste mensen weten niet eens dat ze recht hebben op saldering, en laten het er dus onbewust bij zitten.

 • http://www.projectmanagement-training.net projectmanagement

  Toch zijn al die berekeningen heel betrekkelijk. Ik had zonnecellen op mijn dak en die hebben (exclusief subsidie) zo’n 3500 euro gekost (8 stuks). Ik weet nog in 2003, toen de zomer zo heet was dat veel electriciteitscentrales niet mochten draaien (of in onderhoud waren), dat de prijs voor een kWh naar de ruim duizend euro steeg. Die warme dag dat de electriciteitsprijs piekte, wekte ik zo’n 3 a 4 kWh uur op met mijn panelen, oftewel als ik op die dag de marktprijs had gekregen, dan was mijn investering in zonnepanelen in een dag terugverdiend geweest! Helaas kreeg ik gewoon de kWh uur vergoeding voor zonnestroom van een cent of 10 ofzo. Maar voor windmolens geldt dit natuurlijk niet, misschien zijn ze nu duur als je met gemiddelde stroomtarieven rekent, maar als je met risico tarieven rekent, dan wordt het plaatje heel gunstig (nu maar weer wachten op de volgende stroomprijs piek).

 • http://klimaat-peakoil.hyves.nl O Samen

  Feitelijk is het heel simpel om samen te werken. Je laat gewoon je stroom af sluiten en vraag of je verlengsnoer bij de buren in het stopcontact mag. Moet je de stoppen en groepen misschien wel aanpassen, maar met zijn 3-en op 1 aansluiting zie ik nog wel werken met behoudt van luxe.

  Op Texel willen ze nu als eiland geheel zelfstandig worden(2030). Windmolens, zonnepanelen, inteligente verdeelkastjes en een electrische auto voor de deur. Ik zie het wel werken. Bij de ECN zijn ze echter voorlopig nog wel aan het rekenen.

  Als testcase voor Nederland schijnt dat heel interressant te zijn. Ook richting windmolens.

 • http://www.polderpv.nl polderjongen

  @projectmanagement

  1000 euri per kWh????? Nou weet ik dat 2003 extreem zonrijk was (recordjaar, in veel opzichten), maar 1000 euri/kWh kan ik nergens terugvinden. Mogelijk bedoel je 1000 euri/MWh???

  Zie dan ook het 2.000 euri/MWh record op de Leipziger Strombörse op 25 juli 2006 voor een wat “realistischer”, doch nog steeds leuk recordje…

  http://www.polderpv.nl/nieuws_PV15.htm#4aug2006_piekstroom_Leipzig

  Dat duurt dus nog steeds een stukkie langer voordat je die mooie paneeltjes terugverdient. Daarvoor zijn heel wat piekmomentjes van hetzelfde kaliber nodig, en moet jij het bovendien voor elkaar zien te krijgen dat je op die piekmomenten JOUW feed-in voor DIE prijs op de L.S.B. of enig andere stroombeurs kwijt kunt raken… Daarvoor zal nog wel effekes wat water door de dan ongetwijfeld vrij droge Rijn gaan vloeien, is mijn inschatting….

  Laat onverlet dat ik ook elke zonnige (doch liever niet hete: rendement zonnepanelen giert dan omlaag) periode, van vroege voorjaar tot en met late najaar, met gejuich ontvang…

  http://www.polderpv.nl/seizoenseffecten1.htm#LOVS93Wp

  😉

 • http://www.projectmanagement-training.net projectmanagement

  @polderjongen:

  ah, ik moet niet teveel naar rtl-Z kijken, het leek me ook al wat extreem. Bedankt voor de bronnen van stroomprijzen.

  Neemt niet weg dat naar mijn mening de kostprijs van risico-pieken (of zeg maar leverbetrouwbaarheid) veel te laag wordt ingeschat.

 • http://www.guldenlijn.nl/windparken/mwiki Henk Daalder

  Op Texel willen ze helemaal niet duurzaam worden. Op Texel is een stichting die dat wil.
  De Texelaars zijn in meerderheid conservatieve duurzaamheids haters. Ze blokkeren windmolens en jagen iedereen van het eiland die er over begint.
  Een recent ECN rapport dat de stichting duurzaam Texel met gemeente subsidie mocht laten schrijven, eindigt met de mismoedige constatering dat: “Texel allen duurzaam kan zijn in 2030 als ze windenergie accepteren, maar aangezien ze dat op texel niet willen, is een duurzaam eiland in 2030 niet haalbaar.”

  Inmiddels vragen ze zich op Texel af waarom duitse badgasten de laatste jaren steeds minder op Texel komen. Dat komt waarschijnlijk omdat duitsers in eigen land redelijk stormachtige ontwikkelingen zien met windmolens en zonnecellen op burgerdaken.
  Die duitsers komen door de kop van Noordholland en zien daar ook veel windmolens. Net als in Duitsland, maar op Texel is het leeg, dat vinden duitsers achterlijk.

 • http://www.polderpv.nl polderjongen

  Ik lig hier bekant te schuddebuiken.

  Hele “rake”, die laatste opmerking, beste Henk…

  Misschien vinden die Duitsers DIT uitzicht misschien wel leuker om tijdens de strandvakantie te zien:

  http://home.hetnet.nl/%7Ef2hbertie.joan/PVvanboven_Barcelona.htm

  😉

 • http://www.enerconstruct.nl enerconstruct

  De niet mooi en windmolen discussie wil niet weggaan. EEN grapjas als jan mulder bemoeit zich ermee.
  Ik zie het zo, wek met windmolens op industrieterreinen stroom op, plaats ze langs snelwegen zoals bij de hoek A9 en de A2. Gebruik windmolens bij decentrale opwekking maar zet niet de hele polder vol bij boeren.
  De meeste suv zijn ook lelijk, hoogspanningsmasten en centrales met schoorstenen zien er ook niet uit. Helaas vind de discussie plaats bij dingen die op nu een vaste plaats neergezet worden.
  ik zou zeggen Texel geen windmolens dan een zeewater centrale, hebben toch plek over nu de duitsers niet meer komen. Vermoed dat dit ook op verzet kan rekenen, op texel zien ze liever dat het vaste land hun problemen oplost.

 • http://klimaat-peakoil.hyves.nl O Samen